piątek, 11 stycznia 2019

Chrzest

„Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”. 

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO   Choć zdajemy sobie sprawę, że chrzest Jezusa był zupełnie inny niż nasz,
 dzisiejsze święto jest okazją, byśmy powrócili także do tajemnicy naszego chrztu, 
do chwili, gdy również do nas Bóg powiedział: 
Jesteś moim synem umiłowanym, jesteś moją córką umiłowaną. 
Zanurzeni w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa,
 zostaliśmy prawdziwie obdarowani życiem Bożym. 
Czy ono wciąż się w nas rozwija? 
Czy dialog Boga ze mną jest kontynuowany?