poniedziałek, 7 stycznia 2019

Radość

USPOSOBIĆ DO RADOŚCI
By być szczęśliwym, musisz usposobić swoje wnętrze
do radości, wprawić do radości.
Zamiast wciąż zajmować się swoimi kłopotami,
spróbuj świadomie dostrzegać wszystko to, co radosne.
Zapisz sobie, czym możesz cieszyć się każdego dnia,
na przykład przytulnym pokojem,
smacznym obiadek, przyjazną twarzą,
wygodnym krzesłem, pięknym bukietem kwiatów,
interesującą książką, ciepłym łóżkiem.
Przecież ci tak dobrze! Dlaczego jesteś taki niezadowolony?
Musisz przezwyciężyć w sobie tę nieszczęsną skłonność,
by we wszystkim znaleźć coś do zarzucenia i ciągle szukać
czegoś,
co mają inni, a czego tobie brakuje.
Przezwycięż zazdrość i pesymizm.
Prawdziwa radość życia nie rodzi się
z narzekania, skargi i rezygnacji,
lecz z akceptacji, nadziei i wysiłku.
Nuć co dnia piosenkę,
nawet jeśli zawsze fałszujesz.
Melodia z rana zdmuchnie kurz z twojej duszy.
Idź w dobrym humorze do pracy,
a wieczorem zrób dwie rzeczy:
poproś Boga o przebaczenie wszystkich grzechów
popełnionych za dnia i podziękuj mu za wszystko, co było dobre.
Wypełni cię cicha radość
i będziesz spał jak niemowlę - bez tabletek.