piątek, 25 stycznia 2019

Duch Pański

"Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście". 

Niedziela 27 stycznia 2019 r. 

Jezus w synagodze w Nazarecie ogłasza rok łaski od Pana. 
Nie należy rozumieć tego roku w kategoriach ściśle chronologicznych. 
Ogłoszony w Nazarecie na początku publicznej działalności Jezusa, 
rok łaski wciąż trwa i będzie trwał aż do Jego powtórnego przyjścia.
 Czas, który mamy do dyspozycji, jest nam podarowany po to, 
abyśmy usłyszeli słowo Boga i przyjęli Jego łaskę ofiarowaną w Jezusie Chrystusie. Prośmy Boga o dar mądrości serca, abyśmy w pełni 
skorzystali z podarowanego nam czasu łaski.