piątek, 18 stycznia 2019

Dobra Nowina

Wiele jest serc , które czekają na Ewangelię ”.

Niedziela 20 I 2019 r. 

 

 

 

 

 Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. 

Zróbcie, jak posłuszni słudzy z Kany Galilejskiej, 

a następnie radujcie się cudami,

 których Bóg będzie dokonywał przez swego Jednorodzonego Syna. 

Nie wszystkie od razu da się zauważyć największe z nich mogą 

wprowadzić w błąd nasz wzrok, jak chleb i wino, 

które w ostatnim ziemskim cudzie Jezusa stały się Jego Ciałem i Krwią, 

dającymi nam życie wieczne. 

Ten, kto potrafi patrzeć przez wiarę, rozpozna je:

 zobaczy pod postacią chleba Ciało, 

a pod postacią wina Krew naszego Zbawcy.