czwartek, 17 stycznia 2019

ŚDM

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY 
PANAMA 2019 W dniach 22 – 27 stycznia 2019 roku
 odbędą się w Panamie XXXIV Światowe Dni Młodzieży. 
Temat tych dni brzmi:
 „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie 
według słowa Twego” (Łk 1,38).


Hymn ŚDM 2019