piątek, 3 czerwca 2022

Przyjdź

Daj Twoim wierzącym,   W Tobie ufającym ,  

Siedmiorakie dary!"

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 

NIEDZIELA ADORACJI - 05 VI 2022 r. Modlitwa do Ducha Świętego


Przyjdź Duchu Święty, 

i ożywiaj moją modlitwę.

Przyjdź Duchu Święty,

 i wzmocnij moją miłość.

Przemień moje zmęczenie w święte odprężenie.

Przemień mój niepokój w kojącą ciszę.

Przemień moje zatroskanie w spokojną ufność.

Przemień mój lęk w nieugiętą wiarę.

Przemień moją gorycz w słodycz Twojej łaski.

Przemień mrok mego serca w Twoje światło.

Przemień moją obojętność w serdeczną życzliwość.

Przemień moją noc ciemności w Twoje światło.

Przemień chłód mej duszy w Twoją ciepłą wiosnę.

Wyprostuj moje krzywe drogi,

 wypełnij moją pustkę.

Oczyść mnie z pychy i pogłębiaj moją pokorę.

Rozpal we mnie miłość, 

zgaś nadmierną zmysłowość.

Spraw, abym kochał Ciebie, 

tak jak Ty mnie kochasz.

Spraw, abym mógł poznać Ciebie,

 jak to obiecałeś.

I abym był szczęśliwy według słów Jezusa:

Błogosławieni czystego serca, 

albowiem oni Boga oglądać będą. Amen.


PROŚBA DO WSZYSTKICH RODZIN KATOLICKICH 

NASZEJ PARAFII ORAZ PRZYJACIÓŁ 


Mam prośbę do wszystkich rodzin katolickich z naszej

Parafii oraz do przyjaciół o dodatkowy dar serca w kwocie 50 zł na

– ołtarz tzw. mensa przy Tabernakulum , która

będzie kosztować materiał i wykonanie - 60 000 zł .

Rodziny z wyznaczonych ulic z bloku ofiarowały 10 000 zł

same nie byłyby w stanie zebrać takiej kwoty .

Poszukujemy też fundatorów , którzy by mogli ofiarować

większą ofiarę .

Za zrozumie i serce bardzo dziękuję .