poniedziałek, 6 czerwca 2022

Własna droga


 Stracisz radość życia. 

Szukaj własnej drogi .

Im bardziej będziesz ulegał 

przybierającemu na sile materializmowi, 

który powoduje strach i bojaźń, 

im bardziej twoja osobowość będzie dusić się 

pod presją reklamy, 

tym wyraźniej stracisz radość życia. 

Wrażliwość i serce zostaną zagłuszone 

coraz to nowymi zachciankami,

 które nie mają nic wspólnego ze szczęściem, 

ale które komercjalizują twoje życie.

Nie ulegaj pokusom wszechobecnej reklamy,

 ona traktuje ciebie jak maszynę, 

która ma tylko kupować, kupować i kupować...

Spróbuj się przeciwstawić tak bardzo

 rozpowszechnionym dziś sposobem postępowania, 

które w gruncie rzeczy obliczone są na zaspokojenie 

żądzy chciwości i przypominają 

taniec wokół „złotego cielca”.

Możesz być sobą!

Masz swój własny rozum.

Masz swoje własne serce.

Bądź sobą

i krocz swoją własną drogą

w prostocie, 

umiarkowaniu i miłości Boga i  bliźniego,

a znajdziesz

może po raz pierwszy

prawdziwą radość.