piątek, 17 czerwca 2022

Mesjasz

  «A wy za kogo Mnie uważacie?»

Niedziela 19 VI 2022 r.  Ty jesteś Zbawicielem świata

Pytanie Jezusa domaga się bardzo osobistej

 odpowiedzi od każdego z nas. 

Niestety, nie zawsze jesteśmy

 w stanie odpowiedzieć szczerze. 

Odpowiadając na pytanie, kim jest dla nas Jezus,

 często zaczynamy kluczyć. 

Mówimy, że jest wybitnym mędrcem i mówcą, 

głosicielem wyjątkowo pięknej filozofii, 

że był dobry i życzliwy dla ludzi, 

wpłynął na losy świata i historię wielu osób. 

Wszystko to prawda, ale jest to odpowiedź niewystarczająca. 

Jedynie Piotr odpowiedział wprost i wyczerpująco: 

Jesteś Chrystusem Bożym. 

Jeśli dziś nie znajdujemy w sobie wystarczającej wiary, 

by tak zawołać, 

jeśli nie zobaczyliśmy jeszcze

 w swoim życiu owoców zbawienia,

 wysłużonych przez Jezusa, 

możemy zawsze zdać się na 

Piotra – Piotra Apostoła i Piotra

 naszych czasów – który od wieków składa 

swoje wyznanie wiary. 

Naszą słabą wiarę, nawet naszą niewiarę, 

możemy zakorzenić w słowach, 

które wyznaje Kościół: 

Jesteś Chrystusem Bożym. 

Ty jesteś Zbawicielem świata.
Panie Jezu, dziękuję ci za święty, 

apostolski i powszechny Kościół, 

który niezłomnie przez wieki

 wyznaje wiarę w Ciebie. 

W nim zakorzeniam swoją wiarę, 

szczególnie gdy jest ona słaba.