czwartek, 16 czerwca 2022

Chleb Życia

 UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO  CIAŁA " Słowem więc Wcielone Słowo -  chleb zamienia w Ciało swe
wino Krwią jest Chrystusową -  darmo wzrok to widzieć chce
tylko WIARA Bożą mową - PEWNOŚĆ  o tym w serca śle "
Między człowiekiem takim, jaki jest,

a takim, jaki może się stać,

jest różnica taka, jak między chlebem a eucharystią.

Żyjemy na co dzień zwykłym życiem,

zajęci własnymi sprawami,

a przecież nie całkiem źli. 


Dajemy swój czas najbliższym,

mozolnie budujemy nasze domy,

rodziny.

A jednak raz po raz budzi się w nas pragnienie,

by dać z siebie więcej.

By przestać się martwić o to,

komu przypiszą zasługi,

ale po prostu kochać i czynić dobro dla innych.

Bo to przynosi radość. 

Dobro rozdane i życie oddane przynosi

poczucie spełnienia i szczęście po prostu.

Jeśli ktoś nie wierzy, to niech spróbuje.

Przekonanie o tym,

że warto budować ludzkie więzi i oddawać siebie tym,

których się kocha, jest przedmiotem wiary,

ale takiej, która potwierdza samą siebie.

Ta wiara daje w zamian przedsmak szczęścia,

którego inaczej nigdy byśmy nie skosztowali

ani nawet się nie spodziewali. 

Jesteśmy chlebem, bo karmimy sobą tych,

których kochamy.

Ale stajemy się eucharystią,

gdy ta miłość łączy się z Bożą miłością

i gdy odkrywamy, że przez to dawanie się innym

włączamy się w większe od nas Dawanie,

że jesteśmy częścią Bożej miłości,

która objawia się w nas i przez nas.


Każdy okruch dobra w naszym życiu

jest przedsmakiem większego dobra, 

jest zapowiedzią,

która ma w sobie to, co zapowiada. 

Ucztę .

Boże Ciało to nie tylko procesje

To nie tylko wspominanie przeszłych wydarzeń.

Oznacza właśnie wspomnienie,

ale takie, które uobecnia to, 

co się kiedyś wydarzyło.

To, co było, staje się teraz,

 a to, co jest teraz, jest już tym, co będzie.

Taka jest eucharystia: 

 to, co było, jest i będzie:

w jednym kawałku.
Eucharystia to prawdziwe życie,

które się staje i które się w nas rozwija.

To życie jest darem,

który pochodzi ze źródła prawdziwego Życia.

Możemy czuć niedosyt,

że Bóg postanowił być obecny pośród nas „tylko”

w postaci Chleba i Wina. 

Mógł przecież jakoś wyraźniej, skuteczniej.

A tu tylko Chleb.

Ale tak jest dobrze.

Bóg staje się częścią mojego życia

nie zabierając mi mojego życia

Przemienia mnie od środka,

sprawiając, że sam mogę stawać się eucharystią.Panie w Hostii utajony!
Tajemnico święta!
Chlebie żywy dusz naszych!
Wejdź do naszych domów!
Wejdź do naszych serc!
Zobacz, jak żyjemy i pobłogosław nam!
Byśmy nigdy nie zamykali drzwi przed Tobą!
Byśmy nigdy nie wyrzucali Cię z serca!
Przyjdź do nas Panie,

Chlebie żywy i pozostań z nami! Amen.


WSPOMNIENIE W TYM DNIU UROCZYSTYM 
KACPERKA NAUMIENIA 
NASZEGO MAŁEGO APOSTOŁA 
DZIĘKCZYNIENIE ZA  JEGO I KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ '


Dobry Pasterzu,

niech nasz Mały Apostoł Kacperek Naumienia ,

fatimski ministrant , mały Przyjaciel ks. Grzegorza  ,

orędownik z Nieba .

Wyprasza swoim Rodzicom, Rodzinie ,

ks. Grzesiowi , ministrantom i lektorom

oraz nam i całej Rodzinie Fatimskiej

miłość do Ciebie w sakramencie Komunii św.

którą przyjmował do końca swojego dziecięcego życia .