piątek, 10 czerwca 2022

Trójca Święta

 

Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ  

Niedziela 12 VI 2022 r.   Nie zgłębimy tajemnicy Trójcy Przenajświętszej, 

możemy się jednak do niej pokornie zbliżyć. 

Tak, by budować swoją wiarę i znajdować ścieżki zbawienia.

Wiara to proces

Jezus traktuje naszą wiarę jako proces,

na który składa się wiele małych

etapów rozłożonych w czasie.

On wie, że nie wszystko jesteśmy w stanie przyjąć od razu,

że nie wszystko jesteśmy w stanie od razu zrozumieć.

Jest najlepszym pedagogiem, który małymi krokami,

przez zagadnienia łatwiejsze,

doprowadza swoich uczniów do tego,

co największe.

Miałbym wam jeszcze dużo do powiedzenia,

lecz teraz nie jesteście w stanie tego udźwignąć

mówi Jezus do nas, swoich uczniów.

A mówi to przecież u progu wydarzeń,

które będą musiały zachwiać naszą wiarą,

które przekroczą wszelkie nasze wyobrażenie

u progu swojej męczeńskiej śmierci.

On wie, że musimy dojrzeć do zrozumienia krzyża,

do zrozumienia tajemnicy cierpienia.

Jesteśmy niemowlętami,

które strawią tylko najprostszy

pokarm, które muszą nauczyć się swoich pierwszych kroków.

 Jednocześnie jednak jesteśmy w szkole Jezusa Chrystusa, 

który przeprowadzi nas przez najtrudniejszą lekcję

lekcję Golgoty –

aż do poznania świętego

oblicza Boga Ojca w niebie.

Panie Jezu Chryste, pragnę stać się pokorny,

bo tylko wtedy udzielona zostanie mi ta niezwykła wiedza,

która zanurzy mnie w miłości Boga Ojca,

Boga Syna i Boga Ducha Świętego.

Przeżywając tajemnicę Bożej Wspólnoty i Bożej Miłości prośmy

 Wszechmogącego, byśmy umieli odkrywać i uczyć się,

 co to znaczy być z innymi, co to znaczy kochać. 

Byśmy umieli odkrywać prawdziwe szczęście, 

które płynie tylko z łaski Boga.