niedziela, 5 czerwca 2022

Matka Kościoła

 ŚWIĘTO NMP MATKI KOŚCIOŁA  

06 VI 2022r
Matka Kościoła

Zbawiciel oddaje swego ducha Ojcu. 

Z otwartego boku 

Zbawcy – niczym z żebra Adama – rodzi się Kościół. 

Ona, Maryja Panna, rozumie to dzieło i trwa 

pod zbawczym krzyżem. 

Wie, że Jej macierzyństwo nie kończy się z chwilą 

śmierci Zbawiciela,

 ale rozszerza się na wszystkie wieki. 

Przeżywa powtórne, bez porównania 

trudniejsze zwiastowanie. 

Matka Jezusa z Nazaretu staje się 

Matką Wielkiego Chrystusa, 

Matką Kościoła,

Matką odkupionej rodziny człowieczej. 

Rodzący się na krzyżu Kościół święty w swym 

niemowlęcym okresie potrzebował Matki. 

Od razu Ją też otrzymał. Kościół 

to żyjący i działający Chrystus,

 z którym z woli Ojca od początku

 współdziałała Matka Boga-Człowieka, Maryja.


Panie Jezu Chryste, Twoja miłość ogarnia mnie 

całego i prowadzi pod krzyż – do Twojej Matki, 

Matki Kościoła.