czwartek, 18 kwietnia 2019

Zbawienie świata ....


WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ 
19 IV 2019 r. 

„Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata”.  

 Święty Jan Ewangelista przedstawia mękę Jezusa Chrystusa jako intronizację. 
Taki jest nasz Król! Krzyż jest tronem miłosierdzia. 
Zbliżmy się do Jezusa i zaczerpnijmy z Jego zdrojów. 
On powiedział, że gdy zostanie wywyższony nad ziemię, 
wszystkich pociągnie do siebie. 
Wszystkich, którzy pragną zaczerpnąć naczyniem ufności 
krwi i wody z Jego serca.
 Z niego także dla nas wypływa dziś krew i woda, 
które mają moc nas usprawiedliwić i przywrócić nam życie. Modlitwa

Ze szczerą pobożnością uwielbiajmy naszego Odkupiciela, który za nas poniósł śmierć
 i został pogrzebany, aby powstać z martwych. 
Zanośmy do Niego pokorne błagania:
Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, nasz Panie i Mistrzu, Ty stałeś się dla nas posłusznym aż do śmierci,
- naucz nas ustawicznego posłuszeństwa woli Ojca.
Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, nasze życie, Ty umierając na drzewie krzyża, pokonałeś śmierć i piekło,
- pozwól nam z Tobą umierać, abyśmy z Tobą powstali do życia.
Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, nasz Królu, Ty stałeś się pośmiewiskiem ludzi i jak robak byłeś zdeptany,
- naucz nas naśladować Twoją zbawienną pokorę.
Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, nasze zbawienie, Ty oddałeś za nas życie jako za umiłowanych braci,
- spraw, abyśmy darzyli się nawzajem tą samą miłością.
Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, nasz Odkupicielu, Ty rozłożyłeś ręce na krzyżu, aby pociągnąć do siebie ludzi wszystkich wieków,
- zgromadź w swoim wiekuistym królestwie rozproszone dzieci Boże.
Panie, zmiłuj się nad nami.Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
Boże, nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na Twoją rodzinę, za którą nasz Pan, Jezus Chrystus, dobrowolnie oddał się w ręce prześladowców * i poniósł mękę na krzyżu. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
 
 
 
 
 
Liturgia Męki Pańskiej z adoracją Krzyża świętego i procesją do Bożego Grobu 
rozpocznie się o godzinie 17 00 . A o godzinie 21 00 zapraszamy na Drogę krzyżową .