czwartek, 25 kwietnia 2019

Miłosierdzie

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA  

NIEDZIELA 28 IV 2019 r. 

 Bóg jest samą Miłością. On potrafi jedynie kochać i przebaczać. 
 Najdobitniej mówi nam o tym śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. 
Od początku swego istnienia Kościół ma w gruncie rzeczy 
jedno tylko zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, 
objawione w Jezusie Chrystusie. 
I wcale nie jesteśmy w gorszej sytuacji niż Apostołowie, 
gdyż Chrystus jest realnie obecny w swoim Kościele. 
Możemy nie widząc, uwierzyć i dostąpić łaski miłosierdzia. 
W  Święto Miłosierdzia Bożego
na wszystkich mszach św. po Komunii św. odmówimy
 koronkę do miłosierdzia Bożego . 
W tym dniu po mszach św. będziemy zbierać dary serca 
na pomoc dzieciom syryjskim dotkniętych wojną .