czwartek, 18 kwietnia 2019

Triduum ...

TRIDUUM SACRUM  WIELKI CZWARTEK  18 IV 2019 r.

Wielki Czwartek – Msza św. Wieczerzy Pańskiej – 17 00

Niech  będzie chwała Tobie, Ojcze święty, przez Chrystusa, naszego Pana.
 On, jako prawdziwy i wieczny Kapłan, ustanawiając
 obrzęd wiekuistej Ofiary,
pierwszy się Tobie złożył w zbawczej Ofierze
i nam polecił ją składać
 na swoją pamiątkę.
Pożywajac Jego Ciało, za nas złożone w ofierze,
 dostępujemy umocnienia,
a pijąc Jego Krew, wylana za nas. oczyszczenia.
Daj nam, o Ojcze, abyśmy z tak wielkiego misterium
czerpali pełnię miłości i życia