sobota, 13 kwietnia 2019

Hosanna ....


Hosanna Synowi Dawidowemu ... „ 

NIEDZIELA PALMOWA 14 IV 2019 r. 
Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. 
Tak jak Jezus wszedł do Jerozolimy, tak przychodzi dziś do każdego z nas.
 On nie przyszedł, aby zbawić tłum, ale każdego człowieka. 
Wjeżdża do Jerozolimy na oślęciu, które symbolizuje pokój i łagodność. 
Śmierć, zło i grzech zostaną pokonane nie duchem siły, lecz siłą Ducha. 
Stoimy w tłumie, który zwraca się do Jezusa od słów: "Hosanna", 
po słowa: "Na krzyż Nim!". 
Prośmy dziś o łaskę, abyśmy w nadchodzącym czasie
 przeżyli z Jezusem szczery żal z powodu naszej nieprawości po to, 
by przeżyć prawdziwą radość z powodu nowego życia,
 które ofiaruje nam zmartwychwstały Pan.