sobota, 6 kwietnia 2019

V niedziela Wielkiego Postu

NIEDZIELA ADORACJI 

07 IV 2019 r.

"Nikt cię nie potępił?
 A ona odrzekła: Nikt, Panie!"
Na świecie ciągle zbyt wielu jest tych, którzy potępiają,
 a także zbyt wielu obojętnych i pobłażliwych. 
I wciąż za mało jest ludzi prawdziwie miłosiernych. 
Jeśli zajmujesz się sądzeniem innych, 
to znaczy, że zapominasz o tym, 
iż sam jesteś grzesznikiem. 
Zapomniałeś, że Jezus przychodzi nie do tych,
 którzy potępiają, ale do tych, którzy są grzeszni.
 Szkoda czasu i energii na porównywanie się z innymi,
 na sądzenie ich. 
A przede wszystkim szkoda nie skorzystać
 z łaski przebaczenia, którą Bóg każdego dnia 
chce nas obdarzać.