czwartek, 4 kwietnia 2019

Wierzę ...

 REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
04  IV 2019 r. 
 
" JA WIEM W KOGO JA WIERZĘ ..."
O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Cię,
 mam nadzieję w Tobie i kocham Cię.
 Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą,
 nie uwielbiają Ciebie, nie mają w Tobie nadziei i nie kochają Cię. 
O Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, 
w najgłębszej pokorze uwielbiam Cię i ofiaruję Ci Przenajdroższe Ciało, Krew, 
Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecne na wszystkich Ołtarzach świata,
 jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętności, 
jakimi On Sam jest obrażany. 
Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez Niepokalane 
Serce Maryi błagam Cię o nawrócenie biednych grzeszników. Amen.