sobota, 30 czerwca 2018

Adoracja

NIEDZIELA ADORACJI 

01 VII 2018 R. 
Tak często dajemy się oszukać szatanowi;
 ulegamy pokusie, by obarczać Boga 
odpowiedzialnością za śmierć, 
cierpienia i wszystkie 
nasze nieszczęścia. 
Księga Mądrości broni
 niewinności Boga jasną deklaracją:
 Bóg nie uczynił śmierci. 
Nie cieszy się ze zguby żyjących.
 Gdy przełożony synagogi, Jair, 
pełen nadziei szedł z Jezusem do umierającej córki, niektórzy mówili:
 Twoja córka umarła, nie trudź Nauczyciela. 
A Jezus go zapewnił:
 "Nie bój się, wierz tylko". 
Także my musimy wciąż na nowo wybierać 
pomiędzy złą, a dobrą nowiną,
 pomiędzy płaczkami śmierci 
a Ewangelią Życia.