czwartek, 21 czerwca 2018

Spowiedź św.

SAKRAMENT POJEDNANIA 

Sakrament pokuty i pojednania jest spotkaniem Boga, który pragnienie
zbawienia każdego człowieka,
Oznacza, to że człowiek przystępujący pod wpływem Ducha Świętego do Sakramentu Pokuty, 
winien na pierwszym miejscu nawrócić się do Boga całym sercem. 
Pan Bóg zaś udziela odpuszczenia grzechów
 za pośrednictwem Kościoła, 
który działa przez posługę kapłanów.
Sakrament pokuty jest wyjściem Boga w stronę człowieka, jest przebaczeniem
przede wszystkim grzechów ciężkich.
Kto odłączył się od wspólnoty eucharystycznej,
 ten znajduje w tym sakramencie pojednanie
 z Bogiem i z Kościołem. 
Może znowu uczestniczyć w ofierze 
Chrystusa - mszy świętej, 
i przystępować do Stołu Pańskiego.
Swą wiarę w przebaczającą miłość Boga
 okazuje grzesznikowi wspólnota wierzących,
wychodząc mu zawsze naprzeciw z 
pojednaniem i otuchą.
Sakrament pokuty jest znakiem, że Bóg
 nigdy nie opuszcza człowieka,
lecz zawsze otwiera przed nim 
drogę powrotu do Niego .
W czwartek spowiedź św. na zakończenie
 roku szkolnego od godz. 16 30 .