wtorek, 26 czerwca 2018

uroczystość

Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła

29 VI 2018 r.

  Zapraszamy na Eucharystię o godz. 17 00  .


Apostołowie Piotr i Paweł są filarami, 
na których Chrystus zbudował Kościół. 
Piotr jest Opoką i pierwszym wśród uczniów. 
Paweł, choć nie należał do grona Dwunastu, 
to jednak został wybrany przez Pana, aby zanieść Ewangelię poganom. 
Piotr mimo ludzkiej słabości przez całe życie, 
aż do męczeńskiej śmierci,
 potwierdzał wyznanie złożone 
pod Cezareą Filipową: 
Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego.
 Paweł, świadom łaski, jakiej doświadczył od zmartwychwstałego Pana, pragnął, 
aby przez niego dopełniło się głoszenie 
Ewangelii i żeby wszystkie narody je posłyszały. Dziękujemy  Bogu za tych Bożych szaleńców, 
którzy bez wahania oddali życie za 
Chrystusa i dzięki którym także
 my w Niego wierzymy.