sobota, 9 czerwca 2018

Maryja


NIEPOKALANEGO SERCA

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Boże, Ty przygotowałeś w Sercu Najświętszej 
Maryi Panny godne mieszkanie dla Ducha Świętego, † spraw, abyśmy za wstawiennictwem Najświętszej Dziewicy * stali się świątynią Twojej chwały. 
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.