środa, 27 czerwca 2018

Czas.....


Nig­dy nie za­pomi­naj naj­piękniej­szych dni twe­go życia! 

W dniu 29 czerwca 2018 r. ks. dr Kamil Kęsik kończy
 na mocy dekretu diecezjalnego posługę duszpasterską 
w charakterze Wikariusza w naszej parafii z racji tego, 
 że został mianowany Wikariuszem
 w  Działoszynie , w parafii św. Marii Magdaleny .
Był z nami przez trzy lata .
Dziękujemy Mu za piękną i owocną pracę duszpasterską
 w fatimskiej wspólnocie .
W piątek o godz. 17 00 podczas uroczystej

 Mszy Świętej pożegnamy ks. dr Kamila Kęsika.

Zapraszamy  na wspólną modlitwę .