piątek, 6 maja 2022

Dobry Pasterz

 NIEDZIELA  DOBREGO  PASTERZA 

08 V 2022 r. 


Jezus zna swoje owce. One Go słuchają i naśladują. 

Ta wiedza nie jest zagrożeniem dla owiec, 

ale źródłem ich życia. Bóg zna każdego,

 wie o nas wszystko. 

Nie jest to jednak wiedza skierowana przeciwko człowiekowi.

 Bóg nie zbiera o nas informacji, 

jak korporacje zarządzające mediami społecznościowymi 

czy służby specjalne. 

Wszechwiedza Boga jest dla dobra człowieka, 

dla jego życia w pełni. 

Pomyśl przez chwilę o tym,

 że Bóg na ciebie patrzy i cię zna. 

Jemu zależy na twoim życiu.

Jezus zapewnia cię dzisiaj,

 że jesteś w Jego ręce i nikt nie może cię z niej wyrwać. 

Tak samo nic nie może cię wyrwać z ręki Ojca. 

Wyznajemy tę prawdę, 

mówimy o niej, ale jakże często wydaje nam się, 

że świat jest pod panowaniem zła. 

Jak często chrześcijanie mówią o dobroci Boga, 

a w praktyce postępują, jakby świat był w ręku Złego. 

Czy i ty nie ulegasz tej pokusie?

Jezus jest Synem Bożym, Dobrym Pasterzem. 

To co było trudne do przyjęcia przed Paschą, 

dzisiaj nabiera innego znaczenia. 

Chrystus przeprowadza swoje stado przez 

śmierć do zmartwychwstania, 

przez krzyż do chwały. I do ciebie Jezus teraz mówi: 

Ja Jestem twoim Dobrym Pasterzem, chodź za Mną!

W chwili szczerej modlitwy stań przed Bogiem. 

Uznaj w Nim Zbawiciela, 

Dobrego Pasterza. Powierz się Jego prowadzeniu.