środa, 4 maja 2022

Błogosławieństwo

 Chrześcijańska dobroć serca 

Są ludzie, którzy mają już z natury dobre serce. 

Nie myślą o nikim źle, 

nie znają zawiści i zazdrości, 

nie pamiętają uraz, 

nie obrażają się i nie zrażają prędko,

 dzielą się chętnie tym, co mają, 

są zawsze uczynni i delikatni. 

Ludzie wyśmiewają się czasem z takiej

dobroduszności i nadużywają jej. 

Jest ona jednak, jeśli tylko

 nie grzeszy nieroztropnością, 

cząstką naturalnego szlachectwa duszy ludzkiej, 

pieczęcią jej Bożego pochodzenia,

drogocennym posagiem Stwórcy. 

 „Jest to wrodzona godność naszego rodzaju, 

że odbija się w nas jak w zwierciadle 

obraz dobroci Bożej”. 

 „Sądzę, że dobrego człowieka otaczają aniołowie, 

jak rój pszczół kwitnącą lipę”