piątek, 16 października 2020

 

NIEDZIELA MISYJNA 


18 X 2020 r. 


“OTO JA, POŚLIJ MNIE”   Iz 6, 8


Fragment z Orędzia Papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny

“Misja jest wolną i świadomą odpowiedzią na powołanie Boga. 

Ale to powołanie możemy dostrzec tylko wtedy, 

gdy przeżywamy osobistą relację miłości z Jezusem

 żyjącym w swoim Kościele. 

Zadajmy sobie pytanie: 

czy jesteśmy gotowi na przyjęcie obecności 

Ducha Świętego w naszym życiu, do usłyszenia powołania na misję,

 czy to na drodze małżeństwa, 

czy też na drodze dziewictwa konsekrowanego lub święceń kapłańskich, 

a w każdym razie w zwykłym powszednim życiu? 

Czy jesteśmy gotowi, aby być posłanymi wszędzie, 

żeby świadczyć o naszej wierze w Boga, 

Miłosiernego Ojca, aby głosić Ewangelię zbawienia Jezusa Chrystusa, 

aby mieć udział w Bożym życiu Ducha Świętego budując Kościół? 

Czy podobnie jak Maryja, Matka Jezusa,

jesteśmy gotowi bez zastrzeżeń służyć woli Bożej (por. Łk 1, 38)? 

Ta wewnętrzna dyspozycyjność jest bardzo ważna,

 aby móc odpowiedzieć Bogu: „Oto ja, poślij mnie!” (Iz 6, 8). 

I to nie w sposób abstrakcyjny, ale w dniu dzisiejszym Kościoła i historii. […]

 Bóg wciąż szuka, kogo mógłby posłać na świat i do narodów, 

aby dawać świadectwo o Jego miłości, o

Jego zbawieniu od grzechu i śmierci, Jego wyzwoleniu od zła .