piątek, 2 października 2020

Adoracja

"  Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem,

abyście szli i owoc przynosili."

Niedziela 04 X 2020 r. 

Warto zauważyć, ile serca i troski wkłada gospodarz
 w założenie winnicy i ochronę jej przed niebezpieczeństwem. 
Także wobec nas, którzy jesteśmy winnicą Pana, 
Bóg czyni nieskończenie wiele gestów miłości,
 zaczynając od daru naszego życia. 
Życie nie jest naszą własnością. 
Jest nam dane „w dzierżawę”, na jakiś czas. 
Jaka jest moja postawa? 
Czy przyjmuję ten najwspanialszy dar Ojca – życie i pielęgnuję je,
 aby wydawało dobre owoce? 
Czy też chcę je sobie zawłaszczyć, 
krzywdząc innych przez mój egoizm , 
ludzką niewdzięczność? 

Jezu, Ty oddałeś życie, 
abym mógł żyć w pełni i być owocującą winnicą Ojca. 
Dziękuję Ci!