piątek, 9 października 2020

Niedziela -Dzień Papieski 11 X

"  DZIEŃ PAPIESKI - TOTUS TUUS "

11 X 2020 r.
 Wzgardzone zaproszenie

Obecność Boga jest rzeczywistością radosną i obfitą. 

Jezus porównuje ją do uczty weselnej. 

Ojciec wszystko przygotował, lecz zaproszeni nie przyszli, 

gdyż byli zajęci swoimi małymi sprawami. 

Ojciec więc zaprosił wszystkich, których słudzy spotkali. 

Kiedyś na Wschodzie ubodzy uczestniczący w uroczystościach

otrzymywali wierzchnią szatę jako strój weselny. 

Jednak i tu ktoś jej nie przyjął, i został wyrzucony. 

A jak jest z nami? Bóg daje nam wszystko. 

Mimo to potrafimy wzgardzić Jego 

zaproszeniem i obdarowaniem w Słowie, Eucharystii, 

sakramentach, łaskach, obecności bliźnich. 

A to prowadzi nas do rozpaczy.

Jezu, przyjmuję dziś z wdzięcznością szatę łaski i Twoje 

zaproszenie na ucztę eucharystyczną.