sobota, 5 października 2019

Panie ....

" Panie , przymnóż nam wiary „ 

Niedziela 06 X 2019 r.

 

Dzisiejszy fragment Ewangelii zaczyna się następująco:
W owym czasie Apostołowie prosili Pana:
Przymnóż nam wiary” .
Myślę, że wszyscy możemy powtórzyć te słowa błagania,
szczególnie w obecnym nadzwyczajnym miesiącu misyjnym .
Także i my, jak apostołowie powiedzmy do Pana Jezusa:
Przymnóż nam wiary”.
Tak, Panie, nasza wiara jest mała, nasza wiara jest słaba,
 krucha, ale przekazujemy ją Tobie, 
taką jaka jest, abyś sprawił jej wzrost.

Prosimy Panie, przymnóż nam wiary!

A co nam Pan odpowiada?
Mówi nam:
Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy,
 powiedzielibyście
tej morwie: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze,
 a byłaby wam posłuszna”
Ziarno gorczycy jest bardzo małe, ale Jezus mówi, 
że wystarcza mieć taką wiarę, małą, 
lecz prawdziwą, szczerą, aby dokonywać
rzeczy po ludzku niemożliwych,
 nie do pomyślenia.
I to prawda!
Wszyscy znamy ludzi prostych, pokornych,
 ale z bardzo mocną
wiarą, którzy naprawdę przenoszą góry!

Pomyślmy o niektórych matkach i ojcach, 
którzy stawiając czoła
sytuacjom bardzo ciężkim, lub pewnych chorych, 
nawet bardzo
poważnie, którzy przekazując pokój ducha, 
tym, którzy
przychodzą ich odwiedzić.
Osoby te, właśnie ze względu na swoją wiarę, 
nie chwalą się tym,
co robią, a wręcz, zgodnie z tym o co prosi Jezus w Ewangelii,
mówią: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; 
wykonaliśmy to, co
powinniśmy wykonać”.
Jak wiele osób pośród nas ma tę mocną, 
pokorną wiarę, która
czyni tak wiele dobra!

W październiku, który jest w sposób szczególny, 
poświęcony  misjom, myślimy o wielu misjonarzach, 
ludziach, którzy aby
nieść Ewangelię przezwyciężyli przeszkody wszelkiego rodzaju,
naprawdę oddali życie; 
jak mówi św. Paweł do Tymoteusza:
Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie,
 Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach 
znoszonych  dla Ewangelii według danej mocy Boga” 
Jednak to dotyczy nas wszystkich, 
każdy z nas w codziennym swoim życiu,
 może dać świadectwo Chrystusowi, 
z mocą Bożą, z mocą wiary. 
Chodzi o to byśmy byli chrześcijanami swym życiem, 
swoim świadectwem!

A w jaki sposób czerpiemy tą moc?
Czerpiemy ją od Boga na modlitwie.
Modlitwa jest oddechem wiary: w relacji zaufania, miłości,
 nie może brakować dialogu, 
a modlitwa jest dialogiem duszy z Bogiem.
Październik jest także miesiącem Różańca Świętego, 
Jednoczymy się duchowo na modlitwie z aktem zawierzenia
 naszej Matce Królowej Różańca św. ,
 a otrzymamy z jej dłoni koronę różańca:
jest to szkoła modlitwy, szkoła wiary!·
Panie Jezu prosimy 
 
Przymnóż nam wiary” . Amen .