sobota, 19 października 2019

Niedziela misyjna

TYDZIEŃ MISYJNY  

20 X 2019 r. 

" Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. „


Wdowa z dzisiejszej Jezusowej przypowieści 
naprzykrza się sędziemu, 
gdyż potrzebuje obrony. 
Sama nie da sobie rady.
 I to jest sedno naszej relacji z Bogiem:
 sami nie damy rady. 
Dlatego mamy Go prosić, wołać do Niego,
 niekiedy krzyczeć.
 Bo jesteśmy jak ta wdowa – aby żyć naprawdę, 
 potrzebujemy Bożej łaski i obrony. 
Najpierw jednak musimy się do tej potrzeby przyznać. 
Stanięcie w prawdzie o naszej kruchości i niesamowystarczalności 
otwiera drogę ku odnowie całego naszego życia.