środa, 30 października 2019

Listopad

Wszystkich Świętych to czas zamyślenia nad życiem i śmiercią.

 

Jezus zwyciężył śmierć i grzech. 
Wielkość tego zwycięstwa uświadamiamy sobie, kontemplując dziś nieprzeliczony tłum świętych, stojących z radością przed tronem Boga. 
To już nie jednostki, ale cała rzesza ludzi zaświadcza o tym, że każdy
, „kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty”.
 Oby ich przykład i wstawiennictwo umocniły naszą wiarę, 
że Boża droga, choć często szara i niepozorna, jest w rzeczywistości 
wspaniałą przygodą ze szczęśliwym końcem.