piątek, 4 października 2019

Apostoła miłosierdzia


 " BÓG BOGATY W MIŁOSIERDZIE  "
Wspomnienie św. Faustyny 
05 X 2019 r. 

O Jezu, któryś św. Faustynę uczynił 
wielką czcicielką nieograniczonego 
miłosierdzia Twego, racz za jej wstawiennictwem, 
jeśli to jest zgodne z najświętszą wolą Twoją, udzielić mi łaski..., 
o którą Cię proszę. Ja grzeszny nie jestem godzien Twego miłosierdzia, 
ale wejrzyj na ducha ofiary i poświęcenia Siostry Faustyny i nagródź 
jej cnotę, wysłuchując próśb, które za jej przyczyną
 z ufnością do Ciebie zanoszę.
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu... 
 
Święta Siostro Faustyno – módl się za nami !!!