sobota, 3 sierpnia 2019

Wakacyjna adoracja

NIEDZIELA ADORACJI  

04 VIII 2019 r.


 Podczas Mszy świętej gromadzimy się wokół ołtarza, 
świadomi największego skarbu, 
jaki otrzymaliśmy od Boga. 
Właściwa hierarchia wartości porządkuje
 nasze odniesienia do świata oraz rzeczywistości nadprzyrodzonej. 
Warto posłuchać św. Pawła i przyoblec się w nowego człowieka, 
oświeconego mądrością płynącą z Ewangelii 
oraz karmiącego się pokarmem duchowym. 
Pan zawczasu napomina swoich słuchaczy: 
Uważajcie i strzeżcie się chciwości. 
Zabiegajmy więc o te bogactwa, 
które są zadatkiem życia wiecznego.