piątek, 9 sierpnia 2019

Czuwajcie ...

" Czuwajcie i bądźcie gotowi...."

DZIEŃ PAŃSKI - niedziela 11 VIII 2019 r.  

Chrześcijaństwo jest dla nas wielką szansą, 
ale także niezwykle odpowiedzialnym zadaniem. 
To ewangeliczny program na życie,
 którego cel wyznaczył Bóg,
 a środki do niego prowadzące dobieramy 
dzięki wolności i rozumowi oświecanemu 
przez Ducha Świętego.
 Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie, 
mówi Chrystus do uczniów. 
Dar życia, otrzymane talenty,
 a przede wszystkim ofiara Odkupiciela są dla nas 
wezwaniem do służby. 
One podnoszą nasze człowieczeństwo i potwierdzają
 naszą godność dzieci Bożych.