piątek, 13 lipca 2018

Niedziela czas...

" Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie "

Niedziela 15 lipca 2018 r. 

Czym jest nadzieja naszego powołania? 
Św. Paweł przekonuje nas o naszym przeznaczeniu
 do chwały z woli samego Boga. 
Tym samym zaprzecza naszemu poczuciu niegodności, które karmiąc się rozpamiętywaniem 
własnych grzechów i braków, odziera nas z nadziei. Apostoł kieruje nasze spojrzenie dalej ku Bogu,
 który jest od nich większy i który pierwszy z miłości przeznaczył nas dla siebie. 
Ku Bogu, który już teraz naznaczył nas
 pieczęcią Ducha Świętego, byśmy z nadzieją
 dążyli do zjednoczenia z Nim na zawsze.