sobota, 28 lipca 2018

Chleb

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła „ 

 

NIEDZIELA 29 LIPCA 2018 R.  

  Nie wystarczą nasze własne możliwości, 
aby zaspokoić pragnienia potrzebujących, 
tych, których spotkamy na drogach
 naszej codzienności.
 Ale Pan sam chce nam dać środki i siły. 
Jeśli przeżywamy Eucharystię jako 
doświadczenie wielkiej, 
nieskończonej miłości Syna Bożego, 
który samego siebie wydaje za nas, 
to Jego polecenie: 
"Czyńcie to na moją pamiątkę",
 nie pozostaje w nas bez odpowiedzi. 
Bóg, który naprawę w nas zamieszkuje, 
czyni nas swoimi 
naśladowcami i prowadzi nas do braci.