poniedziałek, 30 lipca 2018

Dar z siebie

PIELGRZYMOWANIE 
 W INTENCJI 
POWOŁAŃ KAPŁAŃSKICH 


MODLITWA SERC I STÓP KAPŁAŃSKICH 
DEKANAT KŁOBUCKI  
30 LIPCA 2018 R. 


Kapłan z krzyżem na ramieniu, 
w samotności lub z drugim księdzem
 podąża od parafii do parafii wiejskimi drogami, ulicami małych i wielkich miast, 
autostradami szybkiego ruchu, 
z pędzącymi tirami.
Idzie z różańcem, w spiekocie lub w deszczu.
To modlitwa serc i stóp kapłańskich w intencji powołań.
Budzą zdziwienie, nieraz zażenowanie.
Pewnie niektórzy napotkani przechodnie
 zadają sobie pytanie:
Co się stało temu człowiekowi z krzyżem?
Ale kapłani nie zwracają na to uwagi.
Pielgrzymują o chlebie i wodzie, 
aby wyprosić czy – w pewnym sensie – wychodzić 
swoim pielgrzymim trudem nowych kapłanów.
Pielgrzymka częstochowskich kapłanów w intencji 
powołań odbywa się w trosce nie tylko 
o Kościół lokalny, 
ale również o Kościół w całej Europie 
.Każdy z nas może podtrzymywać ramiona kapłanów niosących krzyż z intencją o nowe powołania. 
Módlmy się więc, aby nam nie zabrakło szafarzy do sprawowania Eucharystii na ołtarzach świata.