piątek, 31 lipca 2020

Tajemnica wiary

NIEDZIELA ADORACJI  
 02 SIERPNIA  2020 r.
Uwielbiajmy tajemnicę naszej wiary …”
 Panie Jezu Chryste, w środku lata 
zatrzymujemy się na chwilę
adoracji przed Tobą w Najświętszym Sakramencie.
Mówisz do nas przez słowa Pisma św.:
Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie..
Bo …
Pan jest łagodny i miłosierny, *
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich, *
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.
Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach *
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, *
wszystkich wzywających Go szczerze.
I dlatego ….
Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
Bo ….
Istnieje tylko jedna droga do innych ludzi – droga serca.
Dlatego …..
Dziel z innymi swój chleb, 
a lepiej będzie ci smakował.
Podziękuj za dar przyjaźni i miłości … bo 
Przyjaźń i miłość rozkwitają tam, 
gdzie ludzie zatracają swoją hardość,
 łagodnieją w swoich osądach, 
stają się delikatniejsi w słowach
 i w relacjach  z innymi.
Wszystko, co nie pochodzi z serca,
 nie dosięgnie serca drugiego człowieka.
Bóg jest obecny w każdym człowieku, 
który jest ci przychylny, 
dla którego jesteś wart trudu,
 który z tobą idzie i pozostaje, kiedy zapada wieczór.
Panie dobry jak chleb ..
miej w opiece nasze rodziny , przyjaciół i prowadź nas
 drogami pokoju . Amen