piątek, 10 lipca 2020

Gleba serc ..

"Ziarnem jest słowo Boże, 
a siewcą jest Chrystus...." 

Niedziela 12 lipca 2020 r.  

W swoim nauczaniu Jezus często posługiwał się
 obrazami zaczerpniętymi z codziennego życia. 
Na ich podstawie głosił przypowieści. 
Dzisiaj w Ewangelii usłyszeliśmy przypowieść o siewcy.
Siewca w przypowieści to obraz Boga, 
który jest hojny w swojej miłości i miłosierdziu.
Cztery rodzaje gruntu to obraz różnych postaw
 człowieka wobec Boga. 
Wiara rodzi się ze słuchania i przyjęcia słowa Bożego. 
Aby wiara mogła wzrastać, 
słowo Boże potrzebuje odpowiedniej gleby do wzrostu.
Droga to obraz człowieka, który słucha słowa, 
lecz go nie rozumie.
Grunt ciernisty to obraz człowieka wierzącego, 
nawet szczerze zaangażowanego w relację z Bogiem .
Wiara, aby była żywa, 
potrzebuje dokonywania przez nas codziennych wyborów. 
Nie możemy mieć jednocześnie wszystkiego. 
Jest to wybór między wartościami ewangelicznymi
 a duchem tego świata.
Grunt żyzny to obraz człowieka, 
który stara się rozumieć i poznać, kim jest Jezus. 
To ktoś, kto walczy o czas na osobistą modlitwę,
 jest wierny w codziennym życiu wartościom Ewangelii. 
Jest to ktoś, kto stara się być wytrwałym na drodze wiary,
 nawet mimo przeciwności i trudności. 
Jest to człowiek świadomy i przekonany do tego, 
że warto być wierzącym. 
Taka osoba jest w stanie  przynosić obfite owoce wiary. 
Takim owocami są: 
radość, pokój, miłość, przebaczenie, cierpliwość, uprzejmość,
 dobroć, wierność, łagodność, opanowanie ,
 szacunek do słowa , które wypowiada i do siebie .
Jaką glebą jestem? 
Jak obfite plony życia wiarą przynoszę?