sobota, 9 maja 2020

W domu Ojca ...

" W domu Ojca mego jest mieszkań wiele."

V NIEDZIELA WIELKANOCNA 10 V 2020 r. 

 W liturgii kolejnych niedziel wielkanocnych 
Jezus objawia nam swoją tożsamość Syna Bożego, 
Pana nieba i ziemi. 
Odkrywamy, że On jest chlebem życia,
 Dobrym Pasterzem,
 prawdziwym krzewem winnym, 
naszą drogą, prawdą i życiem. 
Jezus wie, że Jego odejście do Ojca 
drogą krzyża wstrząśnie uczniami. 
Dlatego prosi, aby Mu zaufali, bo jedynie On zna Ojca: 
„Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie” – mówi Jezus.
 On zna drogę do Ojca. Co więcej, 
On sam jest tą drogą. 
Drogą do odkrycia Ojca jest miłość synowska i zaufanie. 
Tego właśnie Jezus pragnie nas uczyć. 
Im bardziej Go poznajemy, tym lepiej poznajemy Ojca. 
Na ile ja już odkryłem Boga jako mojego Ojca? 
Co znaczy dla mnie być Jego synem, Jego córką?

Jezu, Ty jesteś miłością, prawdziwą drogą do życia,
 prowadź mnie, proszę, ku Ojcu.