piątek, 22 maja 2020

Niebo

UROCZYSTOŚĆ
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

niedziela 24 V 2020 r.  


 Miłość , Przyjaźń  to obecność i bliskość
 oraz relacja i więź .

Jezus po czterdziestu dniach od zmartwychwstania 
wstępuje do nieba, powraca do Ojca. 
Przekazuje dzieło ewangelizacji dwunastu apostołom. 
Dzieli się z nimi duchową władzą.
Posyła ich na cały świat. 
I patrząc na dzieje Kościoła, 
możemy być zadziwieni, jak bardzo się rozprzestrzenia. 
Dziś chrześcijaństwo jest na całym świecie,
 a zaczęło się od grupki Dwunastu wspieranych 
mocą Ducha Świętego i obecnością Jezusa. 
Jezus jest z nami także dziś, jest
 „przez wszystkie dni aż do skończenia świata”, 
wspiera nasze świadectwo. 
Zawsze możemy na Niego liczyć,
 bo miłość , przyjaźń to obecność, to trwanie blisko. 


Dziękuję Ci, Jezu, że tak bardzo mnie kochasz 
i zechciałeś pozostać tak blisko w Słowie i Eucharystii,
 abym nigdy nie czuł się sam, nieważny, opuszczony. 
 Naucz mnie prowadzić innych ku Twojej obecności.