piątek, 29 maja 2020

Duch święty ...

" Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię."
Największy dar Zmartwychwstałego dla wierzących to Duch Święty. 
To On zrodził Kościół pod krzyżem i w Wieczerniku. 
To On przemienił zalęknionych i wycofanych apostołów 
w odważnych i niezłomnych głosicieli Ewangelii i świadków gotowych 
zapłacić życiem za prawdę, którą głoszą. 
To On dziś czyni nas uczestnikami posłania Jezusa,
 ludźmi misji. To On odpuszcza nam grzechy i leczy zranione serca. 
To On jest źródłem miłości w naszych sercach!
 My także jesteśmy zaproszeni, aby wyjść z Wieczernika, 
iść wszędzie i świadczyć o miłości,
 którą otrzymaliśmy od Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Przyjdź, Duchu Święty, 
i przemieniaj moje serce według woli Ojca i pragnień Jezusa.