piątek, 5 lipca 2019

Adoracja

NIEDZIELA ADORACJI  - 07 VII 2019  R. 
" Idźcie i odpocznijcie nieco ”.
Najpiękniejszym ze wszystkich darów od Boga
jest każdy rozpoczynający się dzień również dzień wakacyjny.
Obyśmy potrafili w każdym kolejnym dniu wakacji dostrzec skarb,
jaki otrzymujemy od Boga. Starajmy się, 
aby tego skarbu nie zniszczyć i nie zapomnieć o Panu Bogu, 
który każdego dnia chce być z nami! 
Modlitwa wakacyjna: 
Naucz mnie Panie dobrze wypoczywać i spędzać wolny czas. 
Proszę Cię, abym umiał dostrzegać piękno przyrody,
 wspaniałość zwierząt, abym na nowo nauczył się
 zachwycać otaczającym mnie światem, 
tak jak kiedyś, gdy byłem małym dzieckiem. 
Panie, błogosław wszystkim, którzy wyjeżdżają na wakacje, 
aby spędzili dobrze ten czas.
Dziękuję, że nie zapominasz o tych wszystkich, 
którzy nie mogą wyjechać bo mają  obowiązki
 lub z powodu choroby.
Panie, zmiłuj się nad nami i spraw,
 aby ludzie byli dla siebie dobrzy. 
Dzięki Ci, Panie za wszelkie dobro 
które nas spotyka . Amen.