piątek, 24 maja 2019

Pokój Wam


"Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam."

Niedziela 26 V 2019 r. 


Zmartwychwstały Jezus wstępuje do Ojca i posyła Kościołowi Ducha Świętego. 

To misterium jest treścią całego Okresu Wielkanocnego. 

Duch Święty nieustannie aktualizuje tajemnicę Paschy Jezusa Chrystusa,

 czyli Jego odkupieńczej śmierci i zmartwychwstania. 

Kościół prowadzony przez Ducha Świętego

 oczekuje na powrót Chrystusa i objawienie się niebieskiego Jeruzalem, 

w którym każdy z nas ma przygotowane dla siebie miejsce.