niedziela, 12 maja 2019

FatimaUROCZYSTOŚĆ NMP FATIMSKIEJ - 
WIZYTACJA KANONICZNA  -  BIERZMOWANIE MŁODZIEŻY FATIMSKIEJ 

13 V 2019 r.  

Jutro 13 V uroczystość odpustowa NMP Fatimskiej ,
 dzień wizytacji kanonicznej naszej wspólnoty 
przez Ks. Bp dr Antoniego Długosza oraz dzień bierzmowania
 młodzieży fatimskiej .

O godz. 9 00 uroczysta Msza św. ku czci NMP Fatimskiej
 z nabożeństwem majowym odprawiona 
przez Duszpasterzy fatimskich - serdecznie zapraszamy
 tych co nie mogą być wieczorem .
O godz. 17 00 uroczysta Msza św. ku czci NMP Fatimskiej oraz 
bierzmowanie młodzieży fatimskiej z udziałem ks. biskupa Antoniego .
Młodzi gromadzą się o godz. 16 40 w kościele .
Serdecznie zapraszamy .

 

Modlitwa do Matki Bożej Fatimskiej

 

Matko Boża Fatimska, Matko Chrystusa i Matko ludzi, 
zginamy przed Tobą kolana jak Łucja, Hiacynta i Franciszek. 
Podnosimy swój wzrok w Twoją stronę, by dostrzec Twoje dobre oczy, 
oczy przychylne każdemu, oczy pełne miłości i wyrozumienia,
 ale też oczy pełne trwogi i lęku. 
Ty, pełna łaski,
zaglądnij do naszych oczu zasmuconych grzechem,
 oczu ziejących nie raz brakiem miłości do drugiego człowieka. 

Tyle razy pomagałaś nam w różnych trudnych sytuacjach rodzinnych i osobistych.
W chwilach wielkich zagrożeń,
uprosiłaś ratunek dla Kościoła i naszej Ojczyzny.
Od Ciebie wielokrotnie odchodziliśmy pojednani z Twoim Synem
a naszym Zbawicielem.
Dzisiaj znów prosimy Cię o szczególne łaski …
Wierzymy, że nie odejdziemy stąd nie zostawszy
przez Ciebie wysłuchani.
Nie odejdziemy bez Twojego ciepłego spojrzenia.
Poprzez Ciebie prosimy Jezusa, Twojego Syna,
w swej łaskawości niech nas wysłucha,
niech uwolni od grzechu, niech przymnoży nam
wiary, nadziei i miłości.
Matko Jezusa, Matko z Fatimy,
Ucieczko grzeszników,
Matko pokoju, nasza Matko – wstawiaj się za nami Amen.


 Modlitwa za Ks. bp dr Antoniego Długosza  

 

 
Panie Jezu, Ty zechciałeś zbudować Twój Kościół na ziemi, 
dlatego posłałeś Świętych Apostołów, aby nauczali i chrzcili wszystkie narody oraz prowadzili je na drodze do Zbawienia.
 Dziękujemy Ci za łaskę wiary, którą otrzymaliśmy 
za ich pośrednictwem i prosimy Cię:
obdarz łaską naszego pasterza, księdza biskupa Antoniego ,
 który pełni apostolską misję wśród nas.
Wybrałeś go spośród Twego ludu i ustanowiłeś biskupem, 
aby opiekował się i kierował tą trzodą, którą Duch Święty mu wyznaczył. Wspomóż go Panie, aby był dobrym pasterzem, 
który troszczy się o swą trzodę, pilnuje i przewodzi jej
 ze świętą mocą, mądrością w miłości.
Umocnij go i jego urząd, oraz błogosław mu pełnią Twych łask.
 Wzmacniaj w nim każdego dnia moc Ducha Świętego, którą otrzymał podczas święceń jako następca apostołów. 
Spraw, by miłość płynąca z Twego serca panowała w nim i by mądrość Ducha Świętego kierowała jego postępowaniem tak, 
aby jego słowa oraz czyny wydały bogate 
owoce duchowe i pomogły budować Twe królestwo w naszym kraju.

Prosimy Cię Panie, który jesteś miłosierny, 
daj mu, jego współpracownikom i nam wszystkim 
wciąż większą pewność Twojej miłości i opieki tak, 
abyśmy razem mogli podołać wszystkim trudnościom.
Panie Boże, napełnij nasze serca cierpliwością i uczuciem pojednania. 
Nie pozwól, aby trudności i zwątpienie odwiodły nas od Ciebie, 
który przez Twój Krzyż i Zmartwychwstanie 
prowadzisz nas wszystkich w Twoim Świetle,Twym pokoju i radości.

O to prosimy Cie Panie, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, 
Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.
 Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Amen. 
Modlitwa za młodzież fatimską  
Panie Jezu Chryste!
W synagodze w Nazarecie do Siebie odniosłeś słowa proroka:

Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnych….
Przez posługę dzieła ewangelizacji w świecie uświęcaj nas i uwalniaj od wszelkiego zła.
Młodych obdarzaj mocą Ducha Świętego w dniu ich bierzmowania ,
aby mogli rozpoznać Twoją Miłość,
przyjąć do swoich serc i realizować ją w życiu.
Zapalaj dziewczęta i chłopców entuzjazmem do życia w prawdzie,
miłości i pokoju z siostrami i braćmi.
Uwalniaj młodych od wszelkich form uzależnień i zniewolenia.
Niech staną się fundamentem pod budowę cywilizacji miłości na miarę
trzeciego tysiąclecia.
Nasza Śliczna Pani Fatimska !
Św. Janie Pawle II
Wypraszajcie młodym radość, prawość sumienia i odwagę
do zwyciężania zła dobrem.
Amen .