piątek, 17 maja 2019

Czas spotkania ...


„ Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.

Niedziela 19 V 2019 R.  


 Oto czynię wszystko nowe, mówi Siedzący na tronie. 
Ale świat, w którym żyjemy, wydaje się przerażająco stary. 
Stare zawiści, nieprzebaczone urazy, zacięte twarze, chytre spojrzenia. 
Dlatego wciąż trzeba przypominać sobie przykazanie nowe. 
Włączać się w nowy bieg historii, 
który rozpoczyna zmartwychwstanie Jezusa, 
a Duch Święty dopełnia wszelkim uświęceniem .
Dlatego prosimy dziś o rozpoznanie prawdziwej wolności.