piątek, 20 kwietnia 2018

IV Niedziela

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, 

a moje Mnie znają.


NIEDZIELA 22 IV 2018 r.


 Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że staliśmy się Jego dziećmi, że On, jako Dobry Pasterz, znając nas i kochając, zgromadził nas w swojej owczarni. 
 Każda Eucharystia, sprawowana wspólnie z innymi, nam o tym przypomina. 
Jednocześnie, jako owczarnia Chrystusa, chcemy dzielić ze swym Pasterzem Jego troski.
 Między innymi tę, aby też inne owce przyprowadzić do owczarni. Dlatego nie zamykajmy się w poczuciu zadowolenia, ale bądźmy gotowi, aby Dobry Pasterz poprzez naszą miłość, 
wrażliwość i ofiarność szukał i odnalazł tych, którzy zaginęli.