piątek, 4 września 2020

Uwielbiajmy Boga -adoracja

" TAJEMNICA WIARY "

NIEDZIELA ADORACJI  
06 IX 2020 r.  


Jezu Chryste, na progu nowego roku
 szkolnego i  katechetycznego
 chcemy 
uświadomić sobie, że w życiu mamy tylko 
jednego nauczyciela, którym jesteś Ty. 
To Ty bowiem, z Twoją mądrością i wiedzą, 
ukryty jesteś za rodzicami, katechetami,
nauczycielami, wychowawcami i wszystkimi
 pedagogami naszego życia.
Na kartach  Ewangelii spotykamy Cię jako nauczyciela, 
który wychowuje zebranych na uczcie. 
Twoje pouczenie, Panie, jest dyskretne, 
pełne dobroci i życzliwości. 
Najpierw czynisz człowieka przyjacielem,
 a dopiero potem go pouczasz.
 To znamienne, że w wielu miejscach Ewangelii
 zwracasz się do człowieka słowem „przyjacielu”,
 szczególnie wtedy, gdy nie rozumie on prostych spraw.
Wypowiadając słowo „przyjaciel”, 
pochylasz się, Panie, nad nami i uzdalniasz nas do przyjęcia 
Twojej rady, bowiem przed Tobą zawsze jesteśmy ubodzy, 
ułomni, chromi i niewidomi.
Z ufnością zatem rozpoczynamy nowy czas nauki. 
Nowy rok szkolny zawsze porusza szerokie kręgi ludzi. 
Gdy do kolejnej klasy idzie dziecko czy młody człowiek,
 to w tej nauce i wzrastaniu uczestniczy cała rodzina. 
Boski Nauczycielu,
 powierzamy Ci dzieci, młodzież, rodziny,
 nauczycieli i wychowawców. 
Niech ten kolejny rok nauczania będzie DOBRY.

Maryjo, Śliczna Pani z Fatimy , módl się za nami.  

Pod Twoją obronę...