piątek, 18 września 2020

Niedziela 20 IX

 

„ Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, *
wszystkich wzywających Go szczerze.


Niedziela 20 IX 2020 r. 
W oczach Boga każdy ma szansę. 

Dla Niego nigdy nie jest za późno. 

Dla Niego nie ma przegranych

ani prymusów z pierwszej ławki. 

Dla Boga wszyscy jesteśmy dziećmi zaproszonymi 

do współpracy w trosce o winnicę królestwa Bożego.

 Bóg jest nieskończenie dobry. Jego dobroć to pragnienie, 

aby „zapłacić temu ostatniemu tyle samo”, 

bo każdy jest godny miłości, 

bez względu na to, ile z siebie potrafi dać,

 czy dużo, czy mało. 

Logika Bożej dobroci przekracza całkowicie schematy 

ludzkiej sprawiedliwości. 

Może szokować i budzić niezrozumienie czy sprzeciw. 

Jednak w swoich wyborach Pan jako nasz Przyjaciel, 

pozostając wierny swoim obietnicom, 

w niczym nas nie krzywdzi.

Panie, otwórz moje serce na przyjęcie Twojej dobroci, 

nawet jeśli jej nie rozumiem czy wręcz mnie oburza.