piątek, 21 sierpnia 2020

Syn BożyTy jesteś Mesjaszem, 
Synem Boga żywego.”.

Niedziela 23 VIII 2020 r. 

Jezus niczym wytrawny dziennikarz przeprowadza 
wywiad wśród swoich uczniów. 
Zaczyna od ogólnego pytania: 
„Co mówią ludzie? Kim według nich jest Syn Człowieczy?”. 
I tu pada wiele odpowiedzi. 
Kiedy jednak Jezus pyta bezpośrednio:
 „A według was, kim jestem?”, zapada milczenie.
 Odzywa się tylko Piotr, który rozpoznał sekret Jezusa
 nie dzięki własnym zdolnościom, 
lecz dzięki łasce od Boga. 
Gdyby dziś Jezus nas zapytał:
 „Co mówią o Mnie twoi sąsiedzi, znajomi, rodzina?”,
 mielibyśmy wiele do opowiadania. 
A jaka byłaby moja odpowiedź, gdyby zapytał:
 „A kim jestem dla ciebie?”