sobota, 29 sierpnia 2020

Droga Jezusa

" JEZU UFAMY TOBIE  "

Niedziela 30 VIII 2020 r. 


Słysząc zapowiedź męki, Piotr chce ochronić Jezusa: 
„Panie, na pewno się to Tobie nie przydarzy!”. 
Lecz tą postawą sprzeciwia się woli Ojca, 
wchodząc jak gdyby pomiędzy Jezusa a Ojca.
 Dlatego Jezus w tym momencie nazywa Piotra szatanem,
 to znaczy tym, który dzieli, 
bo nieświadomie próbuje oddzielić Jezusa od Ojca. 
Jezus nie tyle odrzuca Piotra, ile nakazuje mu:
 „Idź za Mną, z tyłu”, to znaczy: „Nie uprzedzaj faktów, 
nie wybiegaj przede Mnie. 
Zaufaj Mi, pójdź za Mną”. 
Ileż razy i ja nie pytam, co jest wolą Ojca,
lecz wybiegam przed Mistrza,
 szukając własnych rozwiązań, 
na małą i ciasną miarę swojego serca.

Jezu, wlej w moje serce tyle ufności, 
abym szedł za Tobą pewien, 
że przy Tobie jestem na właściwym miejscu w życiu.


Ku radości seniorów i na pożytek Ludu Bożego
od I niedzieli września wznawiamy odprawianie
Mszy św. w niedzielę o godz. 7 30 .

W naszej Fatimskiej Parafii Msze św. z Liturgii niedzielnej
odprawiane są w sobotę o 17 00 oraz w niedzielę
 o godzinie :
7 30 – 9 00 – 11 00 – 16 00 .
Dzieci z kl. I II III zapraszamy szczególnie na godz. 16 00.
Pozostałych uczniów i młodzież według uznania zapraszamy
na 7 30 * 9 00 *11 00   lub 16 00.